Skip to main content

Op welke leeftijd begin je met Freerunning?

Freerunnen kan niet vroeg genoeg beginnen, echter is het handig om te weten op welke wijze dit gebeurd bij freerunverenigingen. De echte freerun clubs starten lessen vanaf 5 jaar oud. Er zijn ook freerun clubs die het voor een eerdere leeftijd realiseren. We zien het gebeuren dat freerun clubs het mogelijk maken om vanaf 2 jaar een freerun training te verkrijgen. Het doel van de les hangt erg samen met de leeftijd van de leerlingen, de didactische opbouw is per leeftijdcatorgerie anders, hieronder beschreven;

 

Peuter Freerun (2 t/m 4)

Hier gaat het om kinderen die willen deelnemen aan freerunning vanaf 2 jaar oud. Er wordt hier minder gefocust op de didactiek. Het is belangrijk dat deze leeftijdsgroep spelend leert. Dit wordt vooral gerealiseerd door het aanbod van leuke spellen en door het freerunnen echt te doen! Hierbij gaan de leraren meestal aan de gang met parcourtjes die de deelnemers uitdagen om te balanceren, klimmen of springen! Hoe eerder de kinderen starten, hoe beter ze de hand-oog en voet-oog coördinatie verbeteren!

 

Kinder Freerun (5 t/m 7)

Hier gaat het om kinderen die deelnemen aan freerunning vanaf 5 jaar oud tot en met 7 jaar. Hierbij gaat het vooral om het leren van handige technieken aan de kinderen. Deze passen kinderen toe in een omgeving waar geleerd wordt door het te doen. De uitleg is kort en krachtig en zorgt ervoor dat de kinderen het meeste van de les bezig zijn!

 

Jeugd Freerun (7 t/m 18)

In deze leeftijdcatagorie wordt een groot didactische achtergrond gevraagd. Zowel in het lesgeven als in het uitleggen van de verschillende technieken, het opbouwen van lesblokken en het persoonlijk verbeteren van de technieken die kinderen krijgen aangeleerd. Voor het lesgeven is hiervoor een Freerun Basic Diploma verplicht! 

Vaak is het mogelijk om bij clubs vanaf deze leeftijd ook naar gevorderde lessen te gaan of hebben deze clubs ook een wedstrijdteam. Dit zorgt voor perspectief om ergens naartoe te werken en hopelijk ooit een Nederlands kampioen te worden!

 

Ouder Freerun (18 t/m 39)

In deze leeftijdscatagorie worden de lessen iets losser gegeven. De leraren krijgen handvatten voor de verschillende freerun technieken. Deze verschillende technieken kunnen onder het toezien van een trainer worden verbeterd. De basis wordt goed uitgelegd en behandeld, het zal dus vaker gaan om half-half lessen, waar de helft van de les bestaat uit het oefenen van bepaalde technieken waarna de andere helft van de les ruimte is voor ontwikkeling van eigen gekozen technieken.

 

Oudere Freerun (40 t/m 80)

Hier gaat het weer vooral om het weer leren bewegen. Vaak zijn ouderen niet bewust van hun eigen kunnen. Het zal gaan om een rustige opbouw van de lessen en er zal vooral met low-level moves gespeeld worden. Veel salto’s, grote sprongen en gevaarlijke situaties worden hier vermeden. 

 

Freerunnen is echt een sport voor iedereen. Het leren bewegen met het eigen lichaam, de in te schatten risico’s en het continu verkrijgen van succesbeleving zorgt voor een enorm leuke sportomgeving. Er zijn in Nederland verschillende spelers om dit op een goede manier aangeleerd te krijgen! Kijk vooral even bij Munki, al vele malen Nederlands kampioen en beschikt over hoogwaardige trainers!

Leave a Reply